Certificat de organizație pentru pregătirea piloților ATO

Certificat de organizație de pregatire pentru membrii echipajului de cabina CC TO

Certificat simulator Cessna 172

Certificat simulator Tecnam P2006T

Certificat oranizație de întreținere și mentenanță CAO

Aprobare curs radio de pregătire și examinare ANCOM

Aprobare simulator CC TO ESET